Ceník za ubytovací služby a stravování

Ubytovací služby
(ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

Typ pokoje Ubytování úhrada za 1 den
(příloha č. 1 domácího řádu)
Stravování úhrada za 1 den
(příloha č. 3 domácího řádu)
Celková úhrada za měsíc
Jednolůžkový 203 Kč 160 Kč 10 890 Kč
Dvoulůžkový 176 Kč 160 Kč 10 080 Kč

 

Úhrada za stravování je kalkulována: cena potravin 85,- Kč + náklady na výrobu 75,- Kč

Ceník je platný od 1.1.2015.

 

Ceník za poskytnuté sociální služby

Úhrada je ve výši poskytovaného příspěvku na péči.

 

Ceník za fakultativní služby

Popis Cena v Kč
Nákup, zajištění opravy nebo jiné služby mimo areál Palaty 30 Kč
Administrativní úkony spojené s dědickým řízením 200 Kč
Telefonní hovory dle platného ceníku
Provedení roční kontroly soukromého elektrospotřebiče 25 Kč/ks
Doprava osobním automobilem 12 Kč/km, 20 Kč/15 min. čekání
Úkony základních činností u osob bez příspěvku viz. ceník
Odběr el.energie – lednice 100 Kč/měsíc
Odběr el.energie – televize 50 Kč/měsíc
Úhrada sociální služby v hotovosti do pokladny (mimo první platby) 100 Kč/úkon
Pronájem lednice 50 Kč/měsíc
Pronájem lůžka Levea 30 Kč/den