Kulturní a společenský program na měsíc září

 1. září ve 14.00 hodin

Koncert skupiny Domino. Písničky 60. A 70. let.

 1. září ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Branické Duo (vystoupení od 14.30 – přes 16.hodinu)

 1. září ve 14.30 hodin

Koncert světoznámého houslového virtuóza, pana Alexandera Shonerta s klavírním doprovodem.

 1. září ve 14.00 hodin

Vystoupení unikátního amatérského symfonetického orchestru Šarbilach, který vychází z tradic židovské hudby.

 1. září ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.

 1. září v 9.00 hodin – návrat na oběd do 12.15

Výlet do minizoo – statek Merlin v Chyňavě u Berouna s komentovanou prohlídkou a kontaktem se zvířaty.

 1. září ve 14.00 hodin

Koncert vážné hudby v podání rodiny Brzotických.

 1. září v 15.00 hodin

Dobře naladěný kvartet- studenti Pražské konzervatoře.

Ve složení: flétna, klarinet, hoboj a fagot nám zahrají úpravy klasických, jazzových i populárních melodií pro dechové nástroje.

 1. září ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.

 1. září v 9.30 hodin

Hudební pořad Zdeňka Černohouze s názvem „S kyticí písní jedeme k vám“.

 1. září ve 14.00 hodin

Setkání se sousedy – otevřeno pro veřejnost – přijďte k nám strávit kus sobotního odpoledne – podívat se a po sousedsku popovídat…

 1. září ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři

 1. září ve 14:30

NESMRTELNÉ JEŽKOVINY – 75. výročí úmrtí Jaroslava Ježka.

Komponovaný pořad slova a hudby, věnovaný vzpomínce na vynikajícího hudebního skladatele jazzové a swingové hudby meziválečného období – Jaroslava Ježka – od jehož úmrtí v roce 2017 uplynulo (5.1.2017) již 75 let.

 1. září ve 14.00 hodin

Hudba pod Davidovou hvězdou-pan Jaromír Vogel vypráví s hudebním doprovodem o historii a současnosti židovské hudby, o hudebních nástrojích a tvorbě symfonických děl.

 

Hudba pod Davidovou hvězdou

Jaromír Vogel – hudební skladatel, sběratel a pamětník

Vyprávění o historii a současnosti židovské hudby, o hudebních nástrojích a tvorbě symfonických děl. Jaromír Vogel zkomponoval hudbu k řadě filmů, televizních inscenací, divadelních her, pohádek, melodramů a muzikálů, ale je i jediným autorem v České republice, který tvoří ve stylu židovské hudby. V posledních letech je jeho doménou vyšší hudební forma – symfonická svita. Je členem Asociace hudebních umělců a vědců, člen SAI, B´nai B´rith Renaissance, Muzika Judaika, držitelem řady zahraničních i domácích cen, vyznamenání a ocenění. Za svou tvorbu byl vyznamenán Diplomem Franze Kafky, který mu udělil Evropský kruh Franze Kafky Praha a Cenou Gustava Mahlera od Evropské unie umění. V roce 2002 obdržel Světovou cenu Antonína Dvořáka udělenou Masarykovou akademií umění, v roce 2006 cenu Euro Pragensis Ars. Po celý život se také věnuje sběratelství hudebních nástrojů.