Ve středu 3. 11. 2021 proběhla skvělá beseda klientů s panem Vlastimilem Harapesem, tanečníkem, choreografem, baletním mistrem a hercem. Besedu moderoval pan Jakub Horváth. Pan Harapes vyprávěl nejen o svém uměleckém životě a to s velice laskavým humorem. Promítal a komentoval několik ukázek ze svých nejvýznamnějších baletních rolí, kde byl také většinou vlastním autorem choreografie. Zmínil však také četné filmy, ve kterých hrál, nebo na kterých se podílel právě jako choreograf. Naši klienti si připomněli svoje vzpomínky na tyto role i na pana Vlastimila. Bylo to velice pěkné odpoledne. Nechyběla nostalgie, ale převládala především dobrá nálada a smích.

Děkujeme velmi.