Ceník za ubytovací služby a stravování

Ubytovací služby
(ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

Typ pokoje Ubytování úhrada za 1 den
(příloha č. 1 domácího řádu)
Stravování úhrada za 1 den
(příloha č. 3 domácího řádu)
Jednolůžkový 250 Kč 205 Kč
Dvoulůžkový 250 Kč 205 Kč

 

Úhrada za stravování je kalkulována: cena potravin 105,- Kč + náklady na výrobu 100,- Kč

Ceník je platný od 1.4.2022.

 

Ceník za poskytnuté sociální služby

Úhrada je ve výši poskytovaného příspěvku na péči.

 

Ceník za fakultativní služby

Popis Cena v Kč
Nákup, zajištění opravy nebo jiné služby mimo areál Palaty 30 Kč
Administrativní úkony spojené s dědickým řízením 200 Kč
Telefonní hovory dle platného ceníku
Provedení roční kontroly soukromého elektrospotřebiče 25 Kč/ks
Doprava osobním automobilem 23 Kč/km, 25 Kč/15 min. čekání
Odběr el.energie – lednice 150 Kč/měsíc
Odběr el.energie – televize 75 Kč/měsíc
Pronájem lednice 50 Kč/měsíc