Palata – Domov pro zrakově postižené, příspěvková organizace hl.města Prahy, která se stala součástí pilotního programu výuky Psychobiografického modelu péče profesora Erwina Böhma v České republice vypisuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník v sociálních službách- aktivizace

Pracovník v sociálních službách

2 všeobecné sestry/bratry

Kontakt:

Simona Kronďáková, personalistka
tel. 778 766 077 nebo 277 028 425
e-mail: krondakova@palata.cz

Palata – Domov pro zrakově postižené
Na Hřebenkách 737/5
150 00  Praha 5

Zasláním životopisu a dalších materiálů zájemce souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním a uložením poskytnutých údajů organizaci Palata a to výhradně pro interní potřebu a pro účely náboru. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán.