V měsíci dubnu jsme opět navštívili město Telč, kam jsme zavítali již v minulosti a moc se nám tam líbilo, a to nejen proto, že v rámci tohoto výletu navštěvujeme i spřátelený klub seniorů nebo spíše seniorek.

Část naší výpravy se šla podívat do muzea techniky, kde nás provedl přímo „pan sběratel“ Aleš Wimmer. Muzeum je otevřeno v prostorách bývalé parní pily z roku 1873. Měli jsme možnost si prohlédnout historické automobily, motocykly, bicykly, kočárky, hračky, kamna, rádia atd. a zavzpomínat na dobu, kdy jsme ještě tyto muzejní kousky měli mnozí z nás doma nebo naši rodiče či prarodiče. Mezi zajímavé exponáty patří i ukázka staré zubní ordinace.   Celá expozice je na ploše téměř 900 m2 a je velmi zajímavá.

Druhá část výpravy zašla s průvodkyní na náměstí města Telč. Město se chlubí několikanásobnou památkovou ochranou a centrum města je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Toto historické centrum je unikátně zachovalé, nejen reprezentační zámecké sídlo, ale také soubor měšťanských domů s loubím, a tzv. Velké loubí patří mezi nejdelší v České republice.

Na závěr výletu jsme byli pozváni na kafíčko a sladkosti do seniorského klubu, kde nám členky tohoto klubu i zazpívaly. Posezení bylo velmi příjemné a již se těšíme se na jejich návštěvu u nás v Palatě u příležitosti akce „když Palata tančí“, kde pravidelně účinkují.