Domov Palata poskytuje komplexní službu lidem se zrakovým postižením,
kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nemohou nebo nechtějí žít ve svých domovech


Mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2020 k ochraně veřejného zdraví

s účinností od 10. 3. 2020

je až do odvolání vydán zákaz návštěv v našem Domově Palata s výjimkou uživatelů s omezenou svéprávností.

Zákaz je vydán v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření respiračního onemocnění COVID-19.

  

O ukončení tohoto opatření se informujte na našich webových stránkách a Facebooku.

 Bližší informace najdete na stránkách MZČR

  

Děkujeme za respektování tohoto nařízení

Ing. Jiří Procházka

 


Novinky

Pomůžete nám?

náš Domov Palata hledá dobré duše, které jsou ochotné pomoci a našijí nám jakýkoli počet roušek pro klienty i zaměstnance Domova. Látku popřípadě dodáme. Pokud je to ve Vašich možnostech,…read more →

Omezení návštěv v Domově Palata

Vážení návštěvníci Domova, z preventivních důvodů vzhledem k rostoucímu výskytu a šíření nového respiračního onemocnění a s ohledem na zdraví našich klientů a zaměstnanců, doporučujeme zvážit nutnost Vaší návštěvy v našem zařízení. Při…read more →
Zahrada se probouzí

Zahrada se probouzí

... a dobrovolníci již přichází, aby nám pomohli s úklidem zahrady po zimě, která byla spíše předjařím než opravdovou zimou, ale i tak je hodně práce. Je třeba zamést cestičky od…read more →
Pravidelné setkávání s panem ředitelem

Pravidelné setkávání s panem ředitelem

Již je dlouholetou tradicí pravidelné setkávání klientů s panem ředitelem vždy dopoledne první pracovní den v měsíci. Pan ředitel seznámí klienty s novinkami v Palatě, co se buduje, opravuje, jaké jsou změny, které se…read more →
Oblíbená muzikoterapie

Oblíbená muzikoterapie

V Palatě je na programu velké množství nabídek různých aktivit,  opravdu HODNĚ. (Program můžete sledovat i na našich webových stránkách a rovněž se akcí zúčastňovat) Mezi ty více oblíbené a hodně…read more →
Pomocná ruka neformálně pečujícím

Pomocná ruka neformálně pečujícím

Drtivá většina českých seniorů trpících syndromem demence (nehledě na příčinu či stupeň postižení) je v domácí péči. Rodinní příslušníci, pečovatelé z laické veřejnosti či zaměstnanci organizací, zajišťující pečovatelské služby o tyto seniory…read more →
Folklorní soubor Braverka

Folklorní soubor Braverka

Minulý týden se nám v Palatě představil folklorní soubor Braverka z Běloruska. Orchestr běloruských lidových nástrojů "Braverka" byl založen v roce 1984 v městě Lida. Repertoár tohoto orchestru je složen z různých…read more →

 

Všechny novinky