Základy práce s biografií a plány péče


Etické zásady pro práci s biografií klienta

Práce s biografií je poskytována na základě principu standardu č. 5. sociálních služeb a na základě Etického kodexu organizace.

 

Etické zásady:

 1. Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch klienta,
 2. Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
 3. Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu Klienta.
 4. Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a úctou.
 5. Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné
 6. Zachovávání mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi klientem a pečujícím.
 7. Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od klienta a za svou práci. Jsme odpovědní sami sobě, klientům a jejich rodinám, včetně partnerům i celé společnosti.
 8. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy s klientem/seniorem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.
 9. Naším cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře
  usilujeme o to, aby péče navracela klientům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném podzimu života.
 10. Pečující nikdy nesoudí život klienta, ale respektuje jeho životní cestu.

© PhDr. Eva Procházková, PhD.                               www.ebinbio.cz                                Strana 1