Kulturní a společenský program na měsíc prosinec

 1. prosince ve 14.00 hodin

Koncert skupiny Starý koně.

 1. prosince ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři.

 1. prosince v 9.00 hodin

Mikulášská nadílka.

 1. prosince ve 14.00 hodin

Mikulášská besídka – k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.

 1. prosince v 10.00 hodin

Koncert – k tanci a poslechu zahraje Bránické duo.

 1. prosince v 16.00 hodin – vstupní hala

Rozsvícení vánočního stromu u hlavního vchodu Domova. Zazpívá nám paní Magda Malá s dětmi.

 1. prosince ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.

 1. prosince ve 14.30 hodin

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes pořad k 80. výročí úmrtí Karla Čapka s názvem Olga byla na světě.

 1. prosince ve 14.00 hodin

Řepský sousedský sbor zazpívá koledy a lidové písně ve svém vánočním vystoupení.

 1. prosince v 15.00 hodin

S vánočním programem vystoupí vokální kvartet ZDEKVARTET.

 1. prosince ve 14.00 hodin

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.

 

 

 1. prosince v 15.00 hodin

Vystoupení Malé české muziky Jiřího Pospíšila s vánočním programem.

 1. prosince v 10.00 hodin

Vánoční posezení se sponzory s předáváním dárků. Koledy i klasickou hudbu pro varhany zahraje pan Petr Haluška.

 1. prosince ve 14.00 hodin

Vánoční besídka s hudbou v podání studentů pod záštitou Domova mládeže Studentská, Praha 6.

 1. prosince v 15.30 hodin

Rybova mše vánoční v provedení Státní opery Praha zakončí vánoční besídku.

 1. prosince v  9.00 hodin

Rozdávání vánočních dárků našeho Domova Palata.

 1. prosince v 10.00 hodin

Koncert světoznámého houslového virtuóza pana Alexandera Shonerta.

 1. prosince v 15.00 hodin

Vánoční mše – velká kulturní místnost – Palata.

 1. prosince ve 14.00 hodin

K tanci a poslechu zahrají a zazpívají Petr Benda a Anička Heroutová.

 1. prosince ve 13.30 hodin

Silvestr 2018 – k tanci a poslechu zahraje skupina Domino – písničky 60. a 70. let.