Lidé z Palaty

Lidé z Palaty

Druhá kniha  s názvem Lidé z Palaty  byla  rovněž vydána k 120. výročí otevření Domova pro zrakově postižené Palata.  Autor knihy Milan Zeman je literární historik a teoretik, autor odborných publikací a učebnic a rovněž působil jako vysokoškolský profesor.

V knize se můžete seznámit s osudy lidí z Palaty,  kteří s největším nasazením pracovali a někteří stále pracují na díle započatém před 120  lety. Poznáte tři desítky lidí, kteří jsou příkladem a povzbuzením pro své následovníky, kterými bude příběh Palaty pokračovat.

Knihu si můžete stáhnout zde (formát *.pdf)