Ceník služeb

Model poskytované služby

Základní sociální poradenství

Ubytování

Stravování

Pomoc v péči o vlastní osobu

Terapeutické služby

Kontakty se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv

Zdravotní péče

Služby psychologa a logopeda

Fakultativní služby

Služby externistů