Ceník služeb

Ceník za ubytovací služby a stravování

Ubytovací služby
(ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

Typ pokoje Ubytování úhrada za 1 den
(příloha č. 1 domácího řádu)  
Stravování úhrada za 1 den
(příloha č. 3 domácího řádu)  
  Celková úhrada za měsíc
Jednolůžkový 280 Kč 255 Kč   16 050 Kč
Dvoulůžkový 280 Kč 255 Kč   16 050 Kč

 

Úhrada za stravování je kalkulována: cena potravin 117,- Kč + náklady na výrobu 138,- Kč

Ceník je platný od 1.1.2024.

 

Ceník za poskytnuté sociální služby

Úhrada je ve výši poskytovaného příspěvku na péči.

 

Ceník za fakultativní služby

Popis Cena v Kč
Nákup, zajištění opravy nebo jiné služby mimo areál Palaty 30 Kč
Administrativní úkony spojené s dědickým řízením 200 Kč
Telefonní hovory dle platného ceníku
Provedení roční kontroly soukromého elektrospotřebiče 25 Kč/ks
Doprava osobním automobilem 23 Kč/km, 25 Kč/15 min. čekání
Odběr el.energie – lednice 150 Kč/měsíc
Odběr el.energie – televize 75 Kč/měsíc
Pronájem lednice 50 Kč/měsíc
Donáška jídla na pokoj (při indikaci  zdravotních důvodů se neúčtuje) 20,- /1 úkon
Odběr elektrické energie za používání oxygenátoru – cena dle typu a délky užívání vychází z aktuální fakturace

Model poskytované služby

 

úsek D - chodba

Psychobiografický model péče Prof.Erwina Böhma  

Prof. Böhm z Rakouska se svým kolektivem vytvořil na základě svých dlouhodobých pozorování Psychobiografický model práce s člověkem trpícího demencí, založeným na přijatých zvyklostech a prožitých zkušenostech tohoto člověka během celého života.

Sám Prof. Böhm říká, je to metoda práce založená „na životním příběhu člověka se změněným způsobem chování“. Označení „člověk s demencí“ Prof. Böhm nepoužívá.

Základní kámen tohoto modelu, jak přistupovat k práci nebo spíše ke spolupráci s klientem, je přijmout a začlenit do ní jeho zvyklosti, regionální zvláštnosti místa pobytu během života či zaužívané zvyky a rituály se zohledněním zachovat v co možná největší míře a co možná nejdéle jeho soběstačnost.

Klienta je třeba zapojovat do běžných úkonů péče o vlastní osobu a motivovat ke každodenní  činnosti.

Pracovníci aktivizují seniora dle aktuálního zdravotního stavu a stupně demence.

Velký důraz se klade na terapii prostředím, kde jsou využívány předměty (nábytek a doplňky), které jsou časově spjaté s dobou života seniora v jeho nejaktivnějším období. Tyto předměty a vybavení nejsou však pouhou dekorací ke zkrášlení prostředí, ale slouží plně k účelu, ke kterému byly klientem během jeho života používány. Pokud byl klient zvyklý např. mlít si zrnkovou kávu, má k dispozici kávový mlýnek, kde si zrnka sám nejprve umele a poté si kávu připraví. Již samotná vůně čerstvě umleté kávy tak evokuje jeho vzpomínky, které se vrací mnohem intenzivněji.

V tomto prostředí se senior se syndromem demence chová a cítí nejlépe a bezpečně. Je mu umožněn život v rámci jeho „normality“, což znamená, že senior prožívá den tak, jak byl zvyklý, s časovým harmonogramem, chováním a zvyklostmi, tzv. „po svém“.

úsek D - klubovna 1

Základním předpokladem úspěšnosti je komplexní a zejména týmová práce s klientem.

I ve vyšším stupni demence je možné s klientem komunikovat na citové úrovni díky poznatkům ze zpracované biografie. Na zpracování biografie se podílí tým pracovníků ve spolupráci s příbuznými a využívají klíčové podněty a informace v poskytování služby.

Následně ve většině případů dochází ke zlepšení psychického stavu, snížení nemocnosti a nadužívání uklidňujících léků, zvýšení spokojenosti a klidu klientů i pečujících osob.

Domov Palata se stal doslova vlajkovou lodí péče dle Psychobiografického modelu Prof. Böhma  v České Republice.  Způsob práce a přístup ke klientům v rámci biografie byl v některých směrech intuitivně uplatňován v Domově Palata již dříve. S tímto  modelem se již několik let pracuje na jednom z úseků Domova a od prosince  2015 bude postupně zaváděn na další.

Přínosem této koncepce je celostnost, systematičnost a zejména týmová práce, kdy všichni zúčastnění postupují stejným směrem, dodržují stejný postup a přístup. Klientovi je péče doslova „ušita na míru“.

Výsledkem této práce a přístupu je spokojenost a klid klientů, aby v Domově Palata prožívali život v maximálně možné míře.


Základní sociální poradenství

 

sociální poradenství

sociální poradenství

Domov poskytuje klientům informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby. Informuje o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci.

Poskytujeme informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

Poskytujeme informace rodinám klientů a podporujeme je i v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Klientům, kteří nově přišli o zrak, nabízíme v Palatě poradenství při navrhování, vybavování a úpravách interiérů vlastních bytů. [/toggle]


Ubytování

Domov poskytuje ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích.

K standardní výbavě pokoje patří: elektricky polohovatelné lůžko, skříň, noční stolek, židle, stůl, polička, telefon, umyvadlo s teplou a studenou vodou.

Pokoje si můžete prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.

Dle požadavků klientů a po vzájemné dohodě je možné mít na pokoji ledničku, televizi, rádio, křeslo apod. s tím, že klienti hradí spotřebovanou elektrickou energii pouze za ledničku a televizi.

Klienti si mohou svůj pokoj vybavit drobnými osobními doplňky (např. polička, obrázky, fotografie, dečky, apod.).

Polohovací lůžka LEVEA LINET

Pro větší komfort a zejména bezpečnost klientů jsme zakoupili polohovací lůžka LEVEA, která mimo jiné umožňují zdvihnutí zádového a stehenního dílu lůžka, spuštění lůžka až k podlaze a naopak zdvihnutí do pracovní výšky pro ošetřující personál. Pro kardiaky je výhodou polohování křesla a opětné uvedení lůžka do rovné polohy, dále nastavení náklonu hlavy pro větší pohodlí. V případě požadavku klienta jsou využity postranice pro jeho větší bezpečí.

Počet pokojů

Jednolůžkové 45 průměrná velikost 21 m2
Dvoulůžkové 40 průměrná velikost 26 m2

Většina pokojů má vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprchový kout).

Změnu ubytování navrhuje po předchozím projednání s klientem vedoucí úseku. Změnu schvaluje ředitel domova.

Úklid

 • Ve všech prostorách domova je pravidelně udržován pořádek a čistota.
 • Úklid pokojů klientů a ostatních prostor je prováděn v souladu s platnými předpisy.
 • Klient si udržuje pořádek a čistotu v rozsahu svých schopností.
 • Úklid osobních věcí a předmětů si zajišťuje klient, případně za asistence zaměstnanců.
 • Rozsah úklidu prováděného domovem je vázán na potřeby a samostatnost klienta.
 • Úklid skříní, stolků, osobních předmětů a věcí je prováděn zaměstnanci pouze s výslovným souhlasem klienta nebo v případě nesoběstačnosti.
 • Potraviny podléhající zkáze ve skříních a nočních stolcích nelze skladovat, zaměstnanci jsou oprávněni zbytky jídla a předměty odporující zásadám hygieny odejmout a zlikvidovat.

Praní a drobné opravy osobního prádla a ošacení, žehlení

 • Praní, žehlení osobního prádla i ložního prádla zabezpečuje domov.
 • Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby klienta, nejpozději však každý třetí týden.
 • Osobní prádlo a ošacení klienta je označeno při zahájení služby a vždy při jakékoliv obměně. Pro předcházení záměny osobního prádla a ošacení je klient povinen nahlásit jakékoliv změny nahlásit příslušné vedoucí úseku.
 • Případné reklamace, které se týkají prádla (ať už poškození nebo ztráta) vyřizuje příslušná vedoucí úseku.
 • Drobné opravy osobního prádla a ošacení zajišťuje domov.

 

Seznam drobných oprav

Kalhoty:
rozpáraná část oděvu (do délky 10 cm)
utržený knoflík
výměna zipu (v případě poškození v prádelně)

Sukně:
rozpáraná část oděvu (do délky 10 cm)
utržený knoflík
natržená část podšívky (do délky 10 cm)
rozpáraná část podsazení

Saka, bundy, kabáty:
natržená část podšívky (do délky 10 cm)
utržený knoflík
natržená část kapsy

Osobní prádlo:
trenýrky, spodní prádlo, košilky, tílka
oprava natrženého prádla (do délky 10 cm)
utržený knoflík

Osobní ložní prádlo:
natržená část (do délky 20 cm)
utržený knoflík
zapošití dírky
výměna tkalounu (šnůrka)

Platné od 1. 1. 2009


Stravování

jídelna

Domov poskytuje celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel včetně dvou dodatků odpovídajícím zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Dodatky jsou vydávány při snídani a večeři.

Jídelní lístek navrhuje nutriční terapeut a schvaluje stravovací komise složená z klientů a zaměstnanců domova.

Jídelnu si můžete prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.

Seznam poskytovaných diet
3 – racionální dieta
2 – šetřící dieta
9 – diabetická dieta
9/2 – kombinace diabetická/ šetřící

Strava se vydává v jídelně v následujících časech:

 Snídaně
 7,45 –     9,15 hodin
 Oběd
 11,30 – 13,30 hodin
 Večeře
 17,00 – 18,00 hodin
U imobilních klientů se podává strava na pokojích nebo místních společenských místnostech:
 Snídaně
 od 7,30 hodin
 Oběd
 od 11,30 hodin
 Večeře
 od 16,30 hodin

Pomoc v péči o vlastní osobu

Pomoc v péči o vlastní osobu

Domov poskytuje podle míry zvládání úkonů péče o vlastní osobu klientům pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při přesunech na lůžku a vozíku, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změnách poloh, dále zajišťuje pomoc a podporu při podávání jídla a pití.

Klienti podle svých schopností dodržují osobní hygienu. Jsou aktivně podporováni, aby přiměřeně svým schopnostem pečovali o svůj zevnějšek a čistotu svého prádla, šatů a obuvi.

Neumožňuje-li zdravotní stav klienta samostatné provádění osobní hygieny, zaměstnanci pomáhají při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při používání toalety apod.

Podle potřeby klienta probíhá koupání za asistence a pomoci zaměstnanců minimálně však 1x týdně. U klientů, kteří jsou odkázáni na zvýšenou péči, provádí běžnou denní hygienu a celkovou koupel zaměstnanci také na lůžku.


Terapeutické služby

 

Terapeutické služby

Terapeutické služby zajišťuje osmičlenný tým kvalifikovaných aktivizačních pracovníků s rozšířenou kvalifikací pro práci se zrakově postiženými klienty. Terapie jsou zajišťovány tak, aby se jich mohli zúčastňovat i klienti s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví apod.).

Každý klient domova má určeného klíčového pracovníka, který se mu věnuje individuálně. Pomáhá s nácvikem sebeobsluhy, samostatného pohybu a prostorové orientace, s nácvikem práce s kompenzačními pomůckami, zařizuje osobní přání a pomáhá při adaptaci po zahájení služby a nástupu do domova.

Pracovní terapie

Smyslem všech pracovních terapií, které domov svým klientům nabízí je aktivizace klientů. Mají možnost se zúčastnit činností v keramické dílně, vyšívání, batikování, výroba svíček, pletení košíků, kroužku vaření, práce s papírem, látkou a dalších činností, které domov klientům nabízí. I v pokročilém věku se může u klientů domova vzbudit zájem o profesi (řemeslo), kterou dosud nedělali nebo naopak se mohou vrátit k tomu, co dělávali rádi před léty.

Čtení denního tisku, časopisů a knih

S ohledem na zrakový handicap většiny klientů je pravidelnou součástí denního programu též čtení z novin a časopisů, čtení beletrie a krásné literatury.

Muzikoterapie

Hudba má pro lidi se zrakovým handicapem velký význam. Proto i nabídka obsahuje nejen poslech reprodukované a živé hudby, ale i aktivní účast při hudebních produkcích a také návštěvu koncertů mimo domov Palata.

Muzikoterapeutická skupina se zaměřuje především na práci s lidmi s organickým postižením mozku. Pomocí hudby navozuje zážitky, jež klienta přelaďují do lepšího stavu, udržují, popř. zlepšují jeho kognitivní funkce.

Rekondiční cvičení

Tyršovo heslo „V zdravém těle zdravý duch“ platí v domově pro seniory dvojnásob. O tom, že cvičit lze v každém věku a takřka s jakýmkoliv postižením se lze přesvědčit na skupinových cvičeních, která jsou přizpůsobena možnostem a potřebám klientů.

Trénování paměti

Říká se, že nejlepší prevencí proti jakékoliv formě demence ve stáří je trvalé zaměstnávání mozku. Na tomto principu je založena skupinová terapeutická metoda „trénování paměti“, kde se zábavnou formou trénuje vybavování z paměti, ale i formulování myšlenek.

Canisterapie

Canisterapie přispívá ke zlepšení životní pohody, vede ke zlepšení komunikace s personálem a okolím vůbec, k procvičování jemné motoriky a v případě polohování pak uvolňování spastických svalů, především dolních končetin.

Adaptační skupina

Nově příchozí klienti mají možnost se účastnit skupinového setkávání, kde se vzájemně seznamují, dostávají informace o chodu Domova a adaptují se na svou novou situaci.

Arteterapie

Arteterapie s klienty Palaty si klade za cíl zvýšení sebevědomí a možnosti sebevyjádření, také budovat celistvý obraz pomocí dílčí hmatové percepce. Zároveň rehabilituje jemnou motoriku klientů, zaplňuje jejich volný čas a dává prostor pro vzájemná setkávání.

Aromaterapie

Aromaterapie nabízená klientům, příspívá ke zmírnění bolestí, ke zlepšení psychického stavu, nálady – tedy k dosažení a uchování psychické a fyzické pohody člověka.

Reminiscenční terapie

Reminiscence – vzpomínání na předem zadané téma. Témata jsou chronologicky řazena, tzn. dětství, rodiče a prarodiče, škola, dospívání a dospělost. Využívá se různých předmětů, které jsou spojeny s danými tématy a napomáhají tak vyvolávat lépe vzpomínky klientů.

Taneční terapie

Taneční terapie přináší klientům možnost širší komunikace s ostatními klienty, což ovlivňuje a zlepšuje jejich psychický stav a kladně působí i na fyzickou kondici klientů. Rozcvičování za hudebního doprovodu se všem líbí a vlastní tančení přináší radost z pohybu. Mnoho klientů je při terapii usazeno na invalidních vozících, ale to nijak neochudí jejich zážitek.


Kontakty se společenským prostředím

lupa

Aktivity v domově – nabídka kulturních a společenských programů je velmi široká. Palata spolupracuje s různými hudebními skupinami, uměleckými soubory, hudebními školami, zahraničními soubory známými hereckými osobnostmi. Mezi pravidelné hosty patří členové Státní opery, Hudba hradní stráže, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, skupina OSLO a další.

Kromě koncertů a dalších společných akcí oslavují klienti také individuální životní jubilea.


Pomoc při uplatňování práv

Domov pomáhá klientům v překonávání komunikačních bariér. Je možné využívat sluchátka, čtecího zařízení, čtecích lup apod.

Informace jsou poskytovány v černotisku, v Braillově slepeckém písmu a zvukové formě.
Každý druhý měsíc vychází Zpravodaj Domova Palata, na příspěvcích se podílí klienti i zaměstnanci Domova.
Domov poskytuje doprovody podle možností domova a individuálních přání klientů (nákupy potřebných věcí a oblečení, čtení a psaní dopisů, vyřizování osobních soukromých záležitostí, vyřizování přihlašování k pobytu, příspěvky na péči, průkazek ZTP, ZTP/P, sociální dávky, kompenzační pomůcky a další).

Osobní asistence

Kvalifikovaní zaměstnanci proškolení pro práci se zrakově postiženými zajišťují individuální služby související s běžnými potřebami klientů (doprovody k lékaři, doprovody na úřady, asistence při osobních nákupech, vyřizování osobní korespondence apod.).


Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní služby jsou zajišťovány v nezbytném rozsahu přímo v prostorách domova, ve speciálních případech je zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti mimo domov. Dvakrát v týdnu ordinuje přímo v domově praktický lékař, v případě potřeby navštěvuje klienty na jejich pokojích. V domově je zajištěna smluvně ordinace i odborných lékařů (oftalmolog, diabetolog, neurolog, rehabilitační lékař, psychiatr, ortoped). Domov má vlastní zubní ordinaci, ve které je zajištěna služba stomatologa jedenkrát týdně.

Rozsah ošetřovatelské a rehabilitační péče indikuje praktický lékař a další odborní lékaři.

Zdravotní péče řeší nejen akutní a chronické stavy, ale je zaměřena zejména na jejich prevenci.

Naše zařízení smluvně spolupracuje s pojišťovnami ZPMV, VOZP, ČPZP, OZP a VZP. Pokud naši klienti a žadatelé o poskytnutí sociální služby v našem Domově chtějí, aby jim byla poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče v plném rozsahu, měli by být klienty těchto pojišťoven.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče (podávání léků, aplikace inzulínu včetně průběžné kontroly glykémie, odběry biologického materiálu k vyšetření, speciální oční a kožní ordinace, převazy a další) je zajišťována nepřetržitě všeobecnými sestrami s registrací, které mají další kvalifikaci k práci s klienty se zrakovým postižením.

Doprovod zajišťují zaměstnanci domova nebo rodinní příslušníci, studenti vykonávající praxi nebo dobrovolníci.

Záznamy o předepsaných a vydaných lécích jsou nedílnou součástí zdravotnické dokumentace jednotlivých klientů.

Rehabilitace

Rehabilitaci zajišťují fyzioterapeuté ve spolupráci s odbornými lékaři v moderně zařízeném úseku rehabilitace.

Klientům nabízíme individuální terapie s ohledem na jejich fyzické schopnosti a možnosti zaměřené na udržení a zvyšování jejich mobility a ke snížení bolestivosti pohybového aparátu spojené se zdravotním stavem ve stáří.

K terapiím využíváme metodiky na neuromuskulárním základě, techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, analytická cvičení, cvičení s pomůckami, dechovou gymnastiku, cvičení zaměřená na jemnou motoriku ruky, elektroléčebné procedury (ultrazvuk, diadynamik, interferenční proudy, magnetoterapie), vodoléčebné procedury (hydromasážní vany, podvodní stimulační masáže, vířivé koupele pro horní a dolní končetiny), rašelinové zábaly.

Terapeuté klientovi v případě potřeby vyberou a naučí používat vhodnou kompenzační pomůcku.


Služby psychologa a logopeda

Psychologická péče

Klientům domova je poskytována také péče psychologická. Konzultací s psychologem využívají nejen klienti samotní, ale také jejich rodinní příslušníci. Náplní činnosti psychologa je především krizová intervence, individuální podpůrná psychoterapeutická péče o klienty v adaptační fázi po přijetí do domova a o klienty v obzvláště obtížných životních situacích (náhlá ztráta zraku, úmrtí partnera apod.).

Stálá přítomnost psychologa v domově dále umožňuje kontinuální psychodiagnostickou činnost, psaní psychologických zpráv pro odborné lékaře i průběžné hodnocení psychického stavu klientů a podílení se tak na vytváření a hodnocení individuálního plánu u každého klienta. Nabídka aktivit pro klienta  je dále rozšířena o možnost nácviku relaxačních technik a individuální muzikoterapii.

Logopedická péče

Služby logopeda

Služby logopeda

Klienti po cévní mozkové příhodě /CMP/ či s jinými formami mozkového postižení, kde bývá postižení řečových funkcí primární, mohou využít na Palatě logopedické péče.

Logopedka po zmapování kognitivních funkcí klientů provádí individuální i skupinovou logopedickou péči. Mapování kognitivních funkcí spočívá v komplexní diagnostice formou testů, ve sběru anamnestických údajů a vyhodnocení současného stavu klienta. Na to navazují specifické logopedické intervence za účelem zmírnění symptomů, popř. stabilizace stavu. Logopedka využívá alternativní a augmentativní komunikaci /např. taktilní znakový jazyk/ u klientů s postižením zrakovým i sluchovým různého stupně.

Cílem je přes vylepšení řečových funkcí zvýšení kvality života.

Konzultaci s logopedkou mají možnost využít nejen klienti, ale rovněž i jejich rodinní příslušníci. Zaměstnance Palaty seznamuje a metodicky vede k využívání efektivní komunikace s klienty. Logopedka využívá v rámci logopedické péče i jiné formy individuální či skupinové terapie: arteterapie, muzikoterapie, reminiscence.

Logopedie je důležitou součástí péče o klienty a v případě potřeby je zařazována do individuálních plánů.


Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou nabízeny Palatou nad rámec základních činností a jsou klientem hrazeny zvlášť. Služby je možno objednat u příslušné vedoucí úseku.

Bližší informace k některým fakultativním službám:

Peněžní služby

 • Zůstatky z příjmů po úhradě pobytu v domově jsou vždy k 15. v měsíci vypláceny v hotovosti nebo na přání klientů ukládány na depozitní účty klientů. Depozitní účty klientů jsou vedeny v pokladně Domova.
 • Výplaty provádí pověření zaměstnanci domova spolu se svědky. Převzetí důchodu nebo kapesného klientem potvrzují vždy nejméně dva svědci.
 • Není-li klient v den výplaty přítomen, důchod nebo kapesné se po dobu 3 dnů ponechává v trezoru domova, a poté se ukládá na depozitní účet v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Domov ručí pouze za finanční hotovost a cennosti uložené v trezoru pokladny.

Doprava klienta služebním autem
V rámci této služby je klientům poskytována individuální doprava služebním autem za osobními zájmy a potřebami klientů např. návštěvy zdravotnických zařízení, finanční instituce,  zajištění jejich zájmů apod. Konkrétní klient ji hradí individuálně podle skutečného využití v daném měsíci. Asistence při těcho jízdách je poskytována klientům bezplatně.

Drobné opravy vlastních doplňků
Palata nabízí drobné opravy vlastních doplňků. Klient hradí nakoupený materiál a čas potřebný k opravě.

Dovoz léků a donáška nákupů mimo areál Palaty

 • Palata zajišťuje na základě požadavků klientů hromadný dovoz léků z nejbližší lékárny.
 • Klienti si hradí doplatky na léky na základě informace a dohody s lékařem a podle ceníků zdravotních pojišťoven.
 • Doplatky za léky na základě vystaveného účetního dokladu, jména klienta, názvu a množství léku a výše doplatku se hradí bezhotovostně z depozitních účtů klientů.

Poskytnutí úkonů v případě, že osoba není příjemcem příspěvku na péči
Domov nabízí za úhradu poskytnutí úkonů základních činností osobám bez příspěvku na péči.


Služby externistů

Většina nezbytných služeb je klientům domova poskytována v rámci ceny pobytu. Řada dalších služeb je pro vyšší pohodlí klientů zajištěna smluvně u externích poskytovatelů v prostorách domova. Tyto služby si hradí klient přímo u poskytovatele.

Kadeřnické služby
Jedenkrát za 14 dní přichází do domova a nabízí své služby kadeřnice.

 

 

Pedikúra
Dle potřeb klientů lze objednat v moderně vybavených prostorách domova služby pedikérky.

Manikúra
Probíhá jedenkrát za 14 dní.

Kosmetika
Kosmetička dochází jedenkrát za měsíc.

Kondiční masáže
V prostorách rehabilitace jsou jedenkrát týdně poskytovány kondiční masáže kvalifikovanou masérkou.

Kiosek
V domově mohou klienti využívat malý obchůdek, kde si mohou nakoupit potraviny, lahůdky, drogerii, možno objednat ovoce, zeleninu, ale i textilní a další zboží dle přání klientů.