Děkujeme za váš zájem

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby si zájemci mohou vyzvednout v budově Palaty nebo stáhnout z webových stránek. Žádost je posouzena podle pravidel vedení evidence žadatelů. Evidence je průběžně aktualizována, proto všem žadatelům doporučujeme včas zasílat změny, které mají vliv na pořadí v evidenci.

 

Na stránce nejčastěji kladené otázky žadatelů o přijetí do Domova Palata.

Například: Co musíte udělat pro přijetí do zařízení, jaká je „čekací doba na přijetí“ nebo zda musíte mít trvalé bydliště v Praze a mnoho dalších otázek.