Nabídka individuálního doprovodu pro klienty mimo domov Palata

 • Pokud si klient přeje doprovodit mimo zařízení, dohodne si termín s klíčovým pracovníkem, který ho, se souhlasem vedoucí úseku, doprovodí
 • Pracovník si s klientem stanoví cíl a způsob dopravy do příslušného místa (lékař, pedikúra, kadeřnice, nákup, hřbitov apod.) – možno využít služebního auta nebo zajistit dopravu bezbariérovým autem od firmy Bezba
 • Uskuteční se vlastní cesta, kde si klient obstará své osobní záležitosti za asistence klíčového pracovníka
 • Klient a pracovník se vrací zpět do domova, v případě potřeby mu pracovník pomůže např. nést nákup
 • pracovník v případě potřeby doprovodí klienta do jeho pokoje a pomůže např. s vybalením a uložením nákupu
 • Doprovod klienta se nabízí bezplatně v rámci poskytované sociální služby

Doprovod klienta na nákup do Kiosku v domově Palata

 • Pokud si klient přeje doprovodit na nákup v zařízení, toto zajistí pracovník
 • Klient si s určeným doprovodem domluví termín nákupu
 • pracovník s klientem jdou společně do Kiosku
 • Vlastní nákup si vyřídí klient sám nebo na požádání nákup a zaplacení vyřizuje pracovník
 • V případě potřeby pracovník pomůže klientovi nákup uložit do tašky a odnést do pokoje
 • V pokoji, pokud klient požádá, pomůže pracovník nákup vybalit a uložit

V případě Vašeho zájmu o doprovod se obraťte na Vašeho klíčového pracovníka nebo vedoucí úseku, kteří Vám doprovod pomohou zprostředkovat.