1) Co musím udělat pro přijetí do zařízení?

Nejprve si musíte vytisknout formuláře nutné pro přijetí na www.palata.cz nebo o ně zažádat na tel.č. 277 028 410 a my Vám je pošleme na adresu, kterou udáte, také je možno si je osobně vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice. Jedná se o formulář žádosti, kde je nutné pečlivě vyplnit požadované údaje, dále si nechat od Vašich lékařů vyplnit formulář Vyjádření praktického a očního lékaře a podepsat tiskopis Souhlas klienta (souhlas s uložením Vašich údajů do databáze). K těmto formulářům nezapomeňte přidat rozhodnutí o příspěvku na péči, pokud byl přiznán a aktuální důchodový výměr, pokud žádáte o snížení úhrady. Výměr důchodu zasílá Česká správa sociálního zabezpečení vždy s lednovým důchodem posledního kalendářního roku. Žádost musí být podepsána výhradně žadatelem o sociální službu či jeho zákonným zástupcem.

2) Jaká je „čekací doba na přijetí“?

Vaše žádost bude posouzena přijímací komisí Domova, kterou tvoří vedoucí zdravotního úseku, manažer kvality a sociální pracovnice. Poté budete zařazeni do evidence žadatelů. V případě, že Vaše žádost bude komisí zamítnuta, písemně Vám sdělíme důvod zamítnutí. Prosíme, včas vždy aktualizujte svou žádost (změna zdravotního stavu, změna adresy a telefonního čísla, výše důchodu, přiznání příspěvku na péči apod.). Před přijetím žadatele do Domova bude provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a vedoucí zdravotního úseku v místě současného pobytu žadatele. Sociální šetření znamená rozhovor s budoucím klientem/klientkou, co od našeho zařízení očekává, jaký je jeho/její plán do budoucna, cíl, na co se těší či z čeho má naopak obavy. Vedoucí zdravotního úseku se seznámí s aktuálním užíváním léků a eventuelní současnou léčbou budoucího klienta. O přijetí budete telefonicky vyrozuměn/a sociální pracovnicí.

3) Může být umístěn i manželský pár, když pouze jeden má zrakovou vadu?

Ano, může, doba přijetí je závislá na volné kapacitě Domova.

4) Je přiznání příspěvku na péči podmínkou pro přijetí?

Ne, není. Příspěvek na péči je určen lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek na péči slouží v Domově na úhradu péče o osoby, které se sami nedokážou obsloužit v činnostech, na které byl příspěvek přiznán. Pokud příspěvek ne péči nemáte přiznán, a přesto potřebujete pomoci, je možné si úkony sociální péče hradit dle platného ceníku fakultativních služeb Domova. Pokud si myslíte, že na příspěvek na péči máte nárok, doporučujeme Vám podat si o něj žádost. O příspěvek je možné požádat na úřadu práce, v jehož spádovém území máte trvalý nebo hlášený pobyt.

5) Musím mít trvalé bydliště v Praze, když chci být u Vás umístěn?

Trvalé bydliště v Praze není podmínkou pro umístění do Domova.

6) Jaké je vybavení pokoje a je možné vybavit si pokoj i vlastním nábytkem?

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, šatní skříní a uzamykatelnými stolečky, stolkem a židlí. Klienti si mohou zútulnit své bydlení vlastními drobnými doplňky (např. květinami, obrázky, fotografiemi, závěsy, popřípadě oblíbeným křeslem nebo dle dohody).

7) Mohu používat vlastní elektrický spotřebič?

Ano, každý pokoj je možné si vybavit vlastními el. spotřebiči (televize, rádio, varná konvice, lampa, atd.). Užívání spotřebiče je zpoplatněno dle sazebníku fakultativních služeb a Domov na náklady uživatele zajišťuje 1x ročně jeho pravidelnou revizi.

8) Kdy mě mohou moji blízcí navštěvovat?

Klienti Domova mohou přijímat návštěvy denně bez omezení vždy s ohledem na noční klid od 21:00 do 6:00. Vstup do zařízení se zamyká. Z naléhavého důvodu je možné přivolat personál zvonkem. V ostatní dobu je hlavní vchod otevřen, pracovník vrátnice monitoruje pohyb osob a jednotlivé návštěvy zapisuje do Knihy návštěv.

9) Mohu opouštět Domov na víkendy či dovolenou?

Klienti mohou pobývat mimo areál bez jakéhokoliv omezení. Vycházení a pobyt mimo Domov je vhodné z důvodu bezpečnosti klientů nahlásit v pracovně příslušného úseku a popřípadě si odhlásit stravu či obdržet balíček se stravou na cestu. Odhlášení stravy oznámí klient 2 dny předem. Za pobyt mimo zařízení (24 hodin) se ve vyúčtování vrací uživateli náklady na potraviny za neodebrané jídlo.

10) Mohu mít u sebe na pokoji zvíře?

Na jednolůžkovém pokoji je možné mít drobné zvíře (andulku, morče,…), ale musí se klient o zvíře sám starat. Na vícelůžkovém pokoji pouze se souhlasem spolubydlících. Pokud má klient vodícího psa, má ho u sebe v pokoji a musí mu zajišťovat veškerou péči včetně venčení.  V chodbě před jídelnou chováme andulky, jejichž zpěv je rovněž záchytným bodem prostorové orientace. V zahradě zařízení je výběh kamerunské ovce.  Pro milovníky zvířat Domov zajišťuje pravidelně canisterapii od pana ing. Bendy z Ligy vozíčkářů.

11) Jsem kuřák, může to být problém?

V Domově hned ve vestibulu u vchodu je kuřárna jak pro klienty, tak i návštěvy. Na pokojích a mimo tyto prostory je z bezpečnostních důvodů kouření zakázáno.

12) Kolik je lůžek na pokoji?

K dispozici jsou 2 a 1-lůžkové pokoje. Klient je umístěn dle aktuálně volného lůžka do dvoulůžkového pokoje. Jednolůžkové pokoje se obsazují dle požadavku již stávajícími klienty.

13) Jaká je cena služby?

Měsíční úhrada se liší dle počtu lůžek na pokoji – viz ceník. Strava se podává třikrát denně, diabetici dostávají přídavky k jídlům, buď ve společné jídelně či vzhledem ke zdravotnímu stavu a přání na pokoji klienta. Klienti, kteří nemají žádnou dietu, si mohou vybírat oběd ze dvou jídel.

14) Jaké služby poskytujete kromě ubytování a stravy?

Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační, logopedickou péči, sociální a psychologické poradenství, výuku prostorové orientace a sebeobsluhy. Dále poskytujeme širokou nabídku rozličných terapií a aktivit, již zmíněnou canisterapii, muzikoterapii, aromaterapii, arteterapii, taneční terapii, rehabilitační a kondiční cvičení, tréninky paměti, klub ručních prací, vaření, reminiscenční skupinu, adaptační skupinu, keramiku, čtení na pokračování a další. Jedná se o skupinové i individuální aktivity. S klienty často navštěvujeme divadla, podnikáme výlety na hrady, zámky apod. Kulturní a společenské akce jsou hrazeny z darů.

15) Jak jsou zajištěny léky?

Léky i pomůcky pro inkontinenci jsou dodávány prostřednictvím zdravotního úseku, který zajišťuje dovoz léků do Domova nebo si rodina klienta, pokud si to přeje, recepty na léky vyzvedne a léky si může vyzvedávat v lékárně, kterou si sama vybere.

16) Mohu si před přijetím prohlédnout zařízení?

Ano, a pracovníci Domova to velmi vítají. Provedou Vás po celém areálu a zodpoví přímo všechny Vaše otázky. Pro klienta je následně i nástup do Domova příjemnější, protože již ví, kde bude nadále svůj život prožívat a alespoň částečně se zbaví strachu a nejistoty z nového prostředí.

17) Kdy mohu získat jednolůžkový pokoj?

Především když již budete klientem Domova. V Domově existuje pořadník na jednolůžkové pokoje a postupně dle termínu požadavků klientů uvolněné jednolůžkové pokoje obsazujeme.

18) Je v zařízení lékař a jaké odbornosti?

V našem Domově pracuje 2x týdně praktický lékař, 1x týdně zubní lékařka. Ostatní lékaři chodí cca 1x za měsíc nebo dle potřeby (ortopedka, psychiatrička). Mezi stálé pracovníky patří psycholog a logopedka. Ti všichni Vám budou k dispozici. Svého praktického lékaře, ke kterému jste zvyklí chodit, si ale samozřejmě můžete ponechat, záleží na Vás.

19) Lze urychlit nástup sponzorským darem?

Za každý finanční dar jsme velmi rádi. Pomocí darů zvyšujeme kvalitu služby v oblasti péče a nabízíme bohatý kulturní a společenský program dle přání a potřeb klientů. Finanční dar však neurychlí nástup do Domova. Nástup se řídí aktuálním pořadníkem Domova.