Ceská sporitelna
nadaceCS
erste_factoring_4c
ministerstvo_prace_a_socialnich_veci_cr
fotolab_20162

Spolupracující instituce:

 

Projekty

Domov Palata je partnerem projektu Evangelické akademie – VOŠ sociální práce v Praze – Projekt „Partnerství ke kvalitě – inovace vzdělávání a systému odborných praxí“. Palata je výukovým pracovištěm pro praxe studentů, sdílí poslání a cíle Evangelické akademie.