Kdy mohu svého blízkého navštěvovat?

Klienti Domova mohou přijímat návštěvy denně bez omezení vždy s ohledem na noční klid (21:00 – 7:00 hod.). V denní dobu je otevřena hlavní vstupní brána do areálu Domova i hlavní vchod do budovy, pracovník vrátnice monitoruje pohyb osob a jednotlivé návštěvy zapisuje do Knihy návštěv. Svou návštěvu hlaste také v pracovně na úseku. Prosíme Vás, abyste při návštěvách respektovali také soukromí a potřeby spolubydlícího Vašeho blízkého.

Je možné společně trávit čas mimo Domov?

Klienti mohou pobývat mimo areál bez jakéhokoliv omezení. Vycházení a pobyt mimo Domov je vhodné z důvodu bezpečnosti klientů nahlásit v pracovně příslušného úseku a popřípadě si odhlásit stravu či obdržet balíček se stravou na cestu. Odhlášení stravy oznámí klient 2 dny předem. Za pobyt mimo zařízení (24 hodin) se ve vyúčtování vrací klientovi náklady na potraviny za neodebrané jídlo. Zákonnou podmínkou je, že doba pobytu mimo Domov nesmí přesáhnout 3 měsíce v roce.

Může můj blízký bydlet se zvířetem? Mohu blízkého navštěvovat se zvířetem?

Na jednolůžkovém pokoji je možné mít drobné zvíře (andulku, morče,…), klient se musí o zvíře zvládnout starat sám. Na vícelůžkovém pokoji je možné mít zvíře pouze se souhlasem spolubydlícího. Navštěvovat blízké s běžnými domácími mazlíčky můžete, prosíme však o udržování pořádku a zajištění bezpečnosti směrem k ostatním obyvatelům.

Můj blízký chce bydlet sám, je to možné?

K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Při nástupu je klient vždy obyvatelem dvoulůžkového pokoje. V případě zájmu o pokoj jednolůžkový je možné požádat od prvního dne nástupu, klient se dostává do pořadníku, tyto pokoje se poté obsazují dle tohoto pořadníku (případně podle nutných organizačních potřeb Domova).

Mohu přinést osobní předměty či nábytek pro zútulnění pokoje?

Náš Domov pracuje s Psychobiografickým modelem péče prof. E. Böhma, který je založený na individuálním přístupu ke klientovi na základě jeho svébytného životního příběhu a zkušeností. Proto doporučujeme a vítáme, přinese-li si klient své oblíbené oblečení, věci denní potřeby, dekorativní předměty, je možné mít i své ložní prádlo a nábytek (obecně platí, že co se vejde do pokoje a nebude nikomu překážet, je možné vzít s sebou), vždy však po předchozí konzultaci s vedoucí úseku.

Je možné mít na pokoji vlastní elektrický spotřebič?

Ano, každý pokoj je možné si vybavit vlastními el. spotřebiči (televize, rádio, varná konvice, lampa, atd.). Užívání spotřebiče je zpoplatněno dle sazebníku fakultativních služeb a Domov na náklady uživatele zajišťuje 1x ročně jeho pravidelnou revizi.

Je možnost praní prádla v Domově?

Ano. Oděvy klientům v případě zájmu označujeme nažehlovacím štítkem jeho jménem (v místě, které není vidět), abychom zabránili případné záměně. Zda využijete této možnosti nebo budete chtít prát prádlo svému blízkému sami, je na Vašem rozhodnutí. Nečistíme oblečení např. z kožešin, peří atp..

Co když můj blízký potřebuje manikúru, pedikúru, ostříhat nebo oholit?

Tyto záležitosti řeší klient společně s pečovateli a rodinou podle potřeby. Pečovatelé dopomohou při základní hygieně, pokud je potřeba domluvit pedikúru či kadeřnické služby prováděné v Domově, budou též nápomocni. Tyto služby můžete zprostředkovat také mimo Domov, vše záleží na zvyklostech Vašeho blízkého. Manikúra a holení vousů patří do oblasti péče, pedikúra a stříhání vlasů spadá mezi externí služby, které si klient hradí sám.

Jsme kuřáci. Je to problém?

Na pokojích i mimo tyto prostory je z bezpečnostních důvodů kouření zakázáno.

Může mít v Domově náš blízký trvalé bydliště?

Ano. Změnu trvalého bydliště Vám pomůže zajistit sociální pracovník. Pravidlem je uplynutí 3měsíční lhůty pobytu v Domově, bezdlužnost a souhlas ředitele zařízení.

Pokud budeme chtít řešit finanční záležitosti (nenadálé úhrady, výdaje, aktuální stav depozitního účtu, podrobné vyúčtování apod.), na koho se můžeme obrátit?

V těchto záležitostech se můžete obrátit na sociální pracovníky nebo pokladního (kanceláře v přízemí, po pravé straně od vrátnice).

Mám pocit, že si můj blízký v Domově špatně zvyká, je stále smutný.

Bez ohledu na důvody příchodu do Domova jde vždy o dynamický, různě dlouhý a kritický proces. Jednou ze zcela zásadních součástí tohoto procesu je podpora rodiny, která je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěch dlouhodobé adaptace klienta. Tento adaptační proces je náročný také pro Vás. Pokud budete mít pocit, že adaptace neprobíhá tak, jak byste si přáli a Váš blízký má např. neobvyklé změny v chování, které u něj nejsou běžné (uzavření do sebe, výrazný smutek, nezájem o komunikaci apod.), můžete využít podpory ze strany psychologa a psychoterapeuta.

Přeji si, aby měl můj blízký intenzivní péči, nechci, aby trávil svůj čas pouze na pokoji.

Našim klientům nabízíme různé aktivity denně, mají vždy možnost zvolit si takový program, který jim bude vyhovovat. Klienty se v rámci aktivizace snažíme motivovat, nelze však nikoho nutit, respektujeme tedy i nezájem o společné aktivity a činnosti. Ani v tomto případě nebude zůstávat klient na pokoji sám, zintenzivníme individuální péči.

Proč můj blízký intenzivněji nerehabilituje? Přeji si, aby se více pohyboval.

Rehabilitace je indikována po domluvě se zdravotnickým personálem. Rehabilitační sestry se našim klientům věnují tak, aby cvičení bylo co nejvíce prospěšné a přínosné. Na základě jejich pokynů také s klienty dále pracují pečovatelé.

Můj blízký často padá, je možné zajistit, aby se tak nestávalo?

Snažíme se riziko pádů zmírňovat. V Domově jsou služby poskytovány 24 hodin denně, nejde však o službu individuální osobní asistence. Pokud se tedy například klient rozhodne projít (v neschopnosti vstát z postele, vykoupat apod.) a nepožádá o doprovod či asistenci, nelze pádu zabránit.

Jak je to s nákupy?

V našem Domově máme kiosek, kam si klienti mohou chodit nakupovat sami, případně mohou požádat o spolupráci pečovatele. Pokud potřebují něco speciálního, je potřeba využít spolupráce rodiny a blízkých.

Je v zařízení lékař? Jak se zajišťují léky?

Do našeho Domova dochází praktická lékařka 2x týdně, zubní lékařka 1x týdně. Ostatní lékaři chodí cca 1x za měsíc nebo dle potřeby. Svého praktického lékaře, ke kterému jste zvyklí chodit, si ale samozřejmě můžete ponechat, záleží na Vás. Mezi stálé pracovníky patří psycholog a logopedka. Léky i pomůcky pro inkontinenci jsou dodávány prostřednictvím zdravotního úseku, který zajišťuje dovoz léků do Domova nebo si rodina klienta, pokud si to přeje, recepty na léky vyzvedne a léky si může vyzvedávat v lékárně, kterou si sama vybere.

Proč je potřeba dokupovat inkontinenční pomůcky a proč je máme platit, příspěvek na péči na úhradu nestačí?

Příspěvek na péči smí být ze zákona využíván pouze v oblasti péče. Tedy na činnosti, které vykonávají pečovatelé. Není možné z něj hradit inkontinenční pomůcky, léky, hygienické potřeby ani pobyt klienta. Pojišťovny na inkontinenční pomůcky přispívají, v mnoha případech však tento příspěvek nepokryje spotřebu pomůcek tak, aby měl klient zajištěný plný komfort, proto je nutné tyto pomůcky dokupovat.

Dozvím se, pokud bude můj blízký hospitalizován?

Ano. Vždy oslovíme osobu, která je uvedena jako kontaktní.

Dokáže Domov pracovat také v rámci paliativní péče, pokud by to zdravotní stav našeho blízkého vyžadoval?

Ano. Pokud lékař společně s paliativním týmem rozhodne o takové péči v závěru života, personál Domova je v této oblasti proškolen v rámci akreditovaných vzdělávacích programů.

Co se stane, pokud můj blízký v Domově zemře? Co se stane, pokud zemře v nemocnici?

V případě, že Váš blízký zemře v Domově, osloví Vás naše zdravotní sestra. Ohledně předání informací k dalším krokům Vás bude kontaktovat sociální pracovník. S ním se zároveň dohodnete na převzetí pozůstalosti. Pokud dojde k úmrtí v nemocnici, budete kontaktováni jejich personálem. Poté, prosíme, sdělte tuto informaci Domovu a dohodneme se na převzetí pozůstalosti.

Chci vše vyřizovat za svého blízkého, abych mu situaci ulehčil. Je to možné?

Spolupráci s rodinou a příbuznými vítáme a oceňujeme. V první řadě je pro nás ale vždy partnerem Váš blízký, se kterým se na všem domlouváme. Pokud klient není schopen rozhodovat se samostatně, předá Vám sociální pracovník informace k zákonným typům zastoupení.