Nabízíme vám podporu při úspěšném zvládání péče o blízkého člověka se syndromem demence prostřednictvím individuální řečové terapie a ergoterapie v přirozeném prostředí osoby, o kterou pečujete.

Máme-li v rodině člověka trpícího demencí, obvykle se ujišťujeme, že je dobré a správné, abychom se o něj jako rodinní příslušníci starali, protože nás zná, má k nám vztah a důvěru. Domácí péče je ale nesmírně náročná a vyčerpávající a má mnohá úskalí. To největší je nezkušenost pečujících a pochybnosti o tom, jak k člověku s demencí přistupovat, jak odhalit její projevy a správným přístupem se je snažit co nejvíce zpomalit a oddálit. Mezi projevy demence patří např. postupná ztráta schopnosti komunikovat, snižování slovní zásoby, obtížné hledání slov, problém s polykáním apod., které může pečující člověk často vnímat jako běžný projev stárnutí.

Pomoc je proto třeba včas zaměřit na komunikaci, na správnou strategii a techniky pro udržení komunikačních, a také polykacích schopností. Řečová terapie a ergoterapie přirozeným způsobem podporuje a rozvíjí oslabené oblasti klienta. Jsou vhodné nejen pro klienty se syndromem demence, ale i pro osoby po cévních mozkových příhodách či osoby s jinými formami mozkového postižení, kde může být narušeno porozumění, schopnost vyjádřit se, polykání či paměťové funkce. V tomto období je vhodné řečovou terapii a ergoterapii zahájit.

Jako pečující jste nenahraditelnou složkou péče o tyto osoby, jako první u nich můžete rozpoznat prvotní potíže a změny, a díky tomu můžete s podporou odborníka zpomalit či zlepšit jejich zdravotní stav.

Tuto odbornou individualizovanou pomoc vám nyní nabízíme. Předcházet jí bude osobní konzultace s terapeutem v Palatě – na ní si nastavíte způsob a podmínky individuální péče podle aktuální situace v domácím prostředí a zdravotního stavu blízké osoby, o kterou pečujete. Poté bude následovat návštěva terapeuta v domácím prostředí a zhodnocení celkového zdravotního stavu. Výsledkem pak bude sestavení a odsouhlasení individuálního plánu podpory a péče.

Individuální terapie v domácím prostředí je součástí projektu „Vzdělávání pečujících o osoby se syndromem demence“, které náš Domov poskytuje již 3. rok. Veškerá péče, včetně konzultací je hrazena z grantu na tento projekt a nabízíme vám je ZDARMA.

Konzultace s rodinou, návštěva terapeuta v domácím prostředí, termíny, telefonická podpora a další podrobnosti budou řešeny individuálně po prvotním telefonickém či mailovém kontaktu.

V případě zájmu nás kontaktujte na:

Mgr. Lenka Hrůzová (řečový terapeut): e-mail : projekt.logopedie@palata.cz, tel. č. : 277 028 413, mobil 736 759 105 (pondělí 13.00 – 16.30) 
PhDr. Dagmar Sladká 277 028 427 (evidence žadatelů): e-mail: sladka@palata.cz, tel. č. : 277 028 427  (středa 10.00 – 16:30)
Mgr. Marta Dzúrová, e-mail : dzurova@palata.cz, tel. č. : 277 028 427

Těšíme se na Vás.