Pečujete o člověka se syndromem demence? Je toho na Vás moc a nevíte si rady? Nebuďte na to sami.

Rodinní příslušníci i pečovatelé z laické veřejnosti, kteří doma pečují o své blízké trpící syndromem demence, tvoří nenahraditelnou složku péče o osoby s demencí. Těmto pečujícím je určen náš nový vzdělávací projekt. Jde o snadno dostupnou a prakticky zaměřenou vzdělávací a podpůrnou platformu, kde získají základní a srozumitelné informace o tom, jak pečovat o své blízké trpící demencí. Platformu, v rámci které se mohou podělit o své problémy, těžkosti, ale i o úspěchy, které zažívají se seniory, o něž pečují.

V Palatě vám zkušený tým terapeutů zdarma poradí, jak vše lépe zvládnout.

Náš projekt je motivován snahou podpořit neformálně pečující tak, aby o své blízké trpící demencí dokázali pečovat v domácím prostředí co nejdéle. Naše vzdělávací skupiny proto budou zážitkové, s využitím modelace situací prostřednictvím virtuální reality. Budou zaměřeny na praktické rady a na získání vědomosti a dovednosti nezbytných pro péči o blízké trpící demencí. Problémy a situace, které tato péče přináší, zde bude možné konzultovat s odborníky – psychoterapeuty, sociálními a aktivizačními pracovníky i pracovníky v přímé obslužné péči, kteří tuto péči poskytují profesionálně a kteří budou setkání moderovat.

Témata vzdělávacích skupin

Vzdělávací skupiny se budou věnovat tématům, jako např: jak vhodně posilovat a udržovat kognitivní (poznávací) schopnosti osoby s demencí, jak s ní správně komunikovat, jak správně pečovat o výživu a hydrataci nebo jak uzpůsobit prostory v domácnosti pro zajištění bezpečnosti. Dále se účastníci dozvědí o možnostech aktivizace, o aktivizačních pomůckách a jak je správně používat, jak zvládat agresi či jak co nejdéle udržet osoby s demencí „v pohybu“.  Získají tak větší jistotu, že vědí jak nejlépe pomoct svému blízkému i jak se vyhnout syndromu vyhoření a vyčerpání.

Více o obsahu a tématech vzdělávacích skupin zobrazíte kliknutím na odrážku.

Zobrazit více/méně

Jednotlivá témata budou poskládána tak, aby reagovala na konkrétní potřeby a zkušenosti zúčastněné skupiny pečujících, setkání tak budou sestavena „na míru“ dané skupiny pečujících, kde bude lektor fungovat jako moderátor sdílení zkušeností.

Doba trvání 1 edukační skupiny: 1 až 3 hodiny dle potřeby dané skupiny účastníků.

Termíny a registrace na vzdělávací skupiny

Skupiny budou probíhat na adrese Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov, a to 5 – 6 po sobě následujících týdnech, vždy jeden den v týdnu v délce max. 3 hodin. Registrovat se můžete na tento poslední letošní termín:

    19.10. až 26.11. 2020 vždy od 16 hod.

Pokud máte o náš vzdělávací program pro neformálně pečující zájem, prosím, zaregistrujte se. Naše kurzy jsou zdarma. Kapacita jednoho kurzu je vždy omezená na max. 15 osob, zaregistrovat se může i více osob, které péči o svého blízkého sdílí.

Prosím, zaregistrujte se zde.

REGISTRACE NA KURZ

Kontakt: Dagmar Sladká, tel: 602 236 322, Marta Dzúrová, tel: 608 929 589