Pečujete o člověka se syndromem demence? Je toho na Vás moc a nevíte si rady? Nebuďte na to sami.

Rodinní příslušníci i pečovatelé z laické veřejnosti, kteří doma pečují o své blízké trpící syndromem demence, tvoří nenahraditelnou složku péče o osoby s demencí. Těmto pečujícím je určen náš nový vzdělávací projekt. Jde o snadno dostupnou a prakticky zaměřenou vzdělávací a podpůrnou platformu, kde získají základní a srozumitelné informace o tom, jak pečovat o své blízké trpící demencí. Platformu, v rámci které se mohou podělit o své problémy, těžkosti, ale i o úspěchy, které zažívají se seniory, o něž pečují.

V Palatě vám zkušený tým terapeutů zdarma poradí, jak vše lépe zvládnout.

Náš projekt je motivován snahou podpořit neformálně pečující tak, aby o své blízké trpící demencí dokázali pečovat v domácím prostředí co nejdéle. Naše vzdělávací skupiny proto budou zážitkové, s využitím modelace situací prostřednictvím virtuální reality. Budou zaměřeny na praktické rady a na získání vědomosti a dovednosti nezbytných pro péči o blízké trpící demencí. Problémy a situace, které tato péče přináší, zde bude možné konzultovat s odborníky – psychoterapeuty, sociálními a aktivizačními pracovníky i pracovníky v přímé obslužné péči, kteří tuto péči poskytují profesionálně a kteří budou setkání moderovat.

Témata vzdělávacích skupin

Vzdělávací skupiny se budou věnovat tématům, jako např: jak vhodně posilovat a udržovat kognitivní (poznávací) schopnosti osoby s demencí, jak s ní správně komunikovat, jak správně pečovat o výživu a hydrataci nebo jak uzpůsobit prostory v domácnosti pro zajištění bezpečnosti. Dále se účastníci dozvědí o možnostech aktivizace, o aktivizačních pomůckách a jak je správně používat, jak zvládat agresi či jak co nejdéle udržet osoby s demencí „v pohybu“.  Získají tak větší jistotu, že vědí jak nejlépe pomoct svému blízkému i jak se vyhnout syndromu vyhoření a vyčerpání.

Více o obsahu a tématech vzdělávacích skupin zobrazíte kliknutím na tlačítko Více.

 1. EDIE – zážitkové školení pro neformálně pečující
 2. Úvod do problematiky demence
  • epidemiologie (četnost výskytu)
  • typy demence, jejich základní klinické projevy, prognóza klientů s demencí
  • diagnostika a současné léčebné možnosti
 1. Jak správně komunikovat s člověkem, trpícím demencí?
  • úskalí běžné komunikace s klientem, trpícím demencí
  • princip zrcadlení a nenásilné komunikace
  • možné typy komunikace, výhody a nevýhody různých komunikačních kanálů
 1. Smyslová aktivizace klienta s demencí
  • prostředí a jeho vliv na harmonii klienta s demencí
  • možnosti aktivizace klientů s demencí
  • aktivizační pomůcky
 1. Agrese a jak ji zvládat
  • problematika agrese u klientů s demencí
  • porozumění zdrojům a příčinám agrese
  • základní techniky zvládání agrese u klientů s demencí
  • jak pracovat s negativismem klientů (když opakovaně říkají NE…)
 1. Základní principy péče o klienty s demencí
  • provádění základní hygieny
  • stravování klientů s demencí
  • pohyb jako klíč ke zvýšení kvality života, aneb jak je co nejvíc udržet na nohou
  • mobilita a doprovázení klientů s demencí

Jednotlivá témata jsou poskládána tak, aby reagovala na konkrétní potřeby a zkušenosti zúčastněné skupiny pečujících, setkání tak budou sestavena „na míru“ dané skupiny pečujících, kde bude lektor fungovat jako moderátor sdílení zkušeností.

Termín a registrace na vzdělávací skupinu

Nabízíme termín: úterý 1. 11., středa 2.11. a středa 9.11.2022, tj. 3 setkání ve dvou po sobě následujících týdnech, vždy od 15:30 hodin.

Doba trvání 1 edukační skupiny: cca 3 hodiny dle potřeby dané skupiny účastníků. Skupiny probíhají na adrese Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov.

Náš vzdělávací program a účast na skupinách nabízíme zdarma. Kapacita jednoho kurzu je vždy omezená na max. 15 osob, zaregistrovat se může i více osob, které péči o svého blízkého sdílí.

Máte-li o náš vzdělávací program pro neformálně pečující zájem, prosím zaregistrujte se zde.

REGISTRACE NA KURZ

Pokud Vám odkaz na registraci nefunguje, napište nám na: sladka@palata.cz. Tel. kontakt: Dagmar Sladká, tel: 602 236 322, Marta Dzúrová, tel: 608 929 589

Projekt Vzdělávání neformálně pečujících o osoby se syndromem demence podporuje Nadace České spořitelny.