Představujeme Vám jednu z tváří Ceny Floccus, kterou každoročně vyhlašuje Nadace České spořitelny a kterou se letos stala i jedna z našich klientek. Tato cena se uděluje jako ocenění organizacím i jednotlivcům, kteří věnují svůj čas, péči a energii lidem se znevýhodněním.
Domov Palata se letos také zúčastnil podáním nominace v kategorii Osobnost roku. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Ceny Floccus proběhlo 29. ledna na Výročním setkání Nadace České spořitelny v pražském Rudolfinu.
S vítězi roku 2018 se můžete seznámit na http://www.nadacecs.cz/floccus