Klienti a zaměstnanci Palaty přejí klidné Vánoce a mnoho zdraví a radosti v roce 2024.