V této nelehké době je povinností každého z nás chránit svoje zdraví a zdraví svých rodin a blízkých a zamezit šíření respiračního onemocnění na další osoby.

Jsme velmi vděční těm, kteří v této složité situaci nemyslí jen na sebe, ale rozhodli se pomoci našemu Domovu, našít roušky a poskytnout nám je k ochraně našich klientů a zaměstnanců. Všichni víme, že právě věková skupina našich klientů patří k nejohroženějším.

Za poskytnutí našitých roušek děkujeme zejména paní Kamile Znamenáčkové a jejímu „šicímu“ týmu, Olze Prokopové a Olze Rokosové, týmu Petry Dresslerové z firmy Ice Dress, Gabriele Kolajtě, Lauře Amrichové, Marii Reinové, Kateřině Sommerové, paní Adině Skálové a společnosti Vileda a Elišce Kenclové, Ing. Miroslavu Macíkovi Ph.D. z ČVUT, Boženě Stedinové, Lence Burketové, paní Moravcové, firmě Dukane, spol. S C H E R L & P A R T N E R, panu Michalu Krušinovi, paní Liškové, Ing. Renové z Cesty Česka, roušky pro nás dokonce šila „děvčata“ z Turnova a to: Xenie Halířová, Kristina Halířová + Verunka, Ajka Chalupová, Wendy Richtrová, Adéla Anděla Bursová, skupina „šiček“ z Barrandova pod taktovkou paní Petry Scholzové a mnozí další.

Dále děkujeme našim zaměstnancům napříč celému Domovu, kteří se zapojili ať už do shánění či do šití roušek právě v době, kdy jich byl kritický nedostatek.

Rovněž naše poděkování patří společnosti Prusa Polymers za dodanou dezinfekci.

Vážíme si pomoci Vás všech, děkujeme.