Dne 15. června se Palata tradičně zúčastnila  veletrhu sociálních služeb Prahy 13. Jednalo se již o 8. Ročník, veletrh byl spojen s akcí „Den zdraví“.
Stánky prezentovaly zdravý životní styl, způsoby prevence různých onemocnění, prodej výrobků chráněných dílen, techniky rozvoje motoriky a další.

I my jsme prezentovali náš Domov Palata s nabídkou  sociální  služby   a ukázkou keramických výrobků našich klientů vytvořených při terapiích.