Poslední lednový den náš Domov přivítal nám všem po léta známou televizní hlasatelku paní Marii Tomsovou. V rámci pořadu „Hlasatelky v akci“, v kterém měla původně vystoupit s paní Saskií Burešovou, hovořila o své práci a zážitcích z televizního natáčení, mimo jiných o své kolegyni paní Mileně Vostřákové a v neposlední řadě o své účasti v pořadech rádia Frekvence 1.

 Pořad byl velmi poutavý a zajímavý.