Austrálie, pro nás stále ještě trochu vzdálená země, patří již dlouhodobě k zemím s vynikající praxí v péči o seniory. Proto byla APSS vytvořena pracovní skupina, tvořená zástupci organizací, odborníky a vedoucími pracovníky z různých zařízení pečujících právě o seniory a uskutečnila se první delegace v tomto složení letos v březnu.  Náplň cesty byla pečlivě připravena, s vyhodnocením očekávaných poznatků, pražskou kanceláří australské agentury Austrade. Během sedmi dnů delegace navštívila pět domovů pro seniory, zúčastnila se 18 pracovních jednání, navštívila dva domovy pro pacienty se syndromem demence a centrum paliativní péče. Účastníci měli možnost také navštívit tři australské univerzity a centrum telemedicíny, vyzkoušet unikátní školící centrum virtuální reality a poznat možnost e-learningového vzdělávání z oblasti demence.

V druhé polovině května navštívila Prahu paní Patricia Sparrow z australské asociace poskytovatelů sociálních služeb ACSA. Paní Sparrow má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti péče o seniory a to jak ze strany uživatelů, poskytovatelů, zdravotnických pracovníků, pečovatelů, tak i firemních organizací, vlády a dalších zainteresovaných stran.  Její návštěva byla reakcí na jednání naší delegace v Austrálii a během své krátké návštěvy v Praze navštívila i náš Domov Palata (foto s ředitelem Domova Ing. Procházkou). V polovině září letošního roku v Praze proběhne Evropská konference dlouhodobé péče, které  se zúčastní rovněž i delegace složená z  australských odborníků.