A to v podobě vzácných čtyř osobností: paní odpovědné vedoucí Domova mládeže v Dejvicích Janky Flossmannové, kde bydlí další tři osobnosti – mladí úspěšní studenti Pražské konzervatoře – klavírista Jiří Pokorný, klarinetista Aleš Tvrdík a akordeonista Martin Šulc.

Naši klienti se dostavili na tento ohlášený koncert ve velmi hojném počtu. Mezi nimi jsou i velcí milovníci této krásné hudby. A jak jsme byli nadšení, když jako první číslo tohoto koncertu zazněl v plné kráse známý Montiho Čardáš, který patří do programu už vyhlášených virtuosů v podání různých hudebních nástrojů. My na naší Palatě jsme jej vyslechli v krásném a nevšedně uměleckém podání klarinetisty  Aleše Tvrdíka.  Následovaly další skladby, Rectime v podání umělecké hry na akordeon pana Martina Šulce. Tento pán vynikl pro nás posluchače tím, že zahrál lidovou píseň „To ta Helpa, to je krásné město“, kterou jsme si my klienti s nadšením zazpívali a také další oblíbenou píseň „Ach synku, synku“. Dalším velkým koncertním zážitkem byla klavírní skladba Argentinské tango v obdivuhodném uměleckém přednesu pana Jirky Pokorného. Dalším, stejně zlatým hřebem programu bylo zahrání všech tří hudebníků světově proslulé „Modřanské polky“ našeho populárního skladatele J. Vejvody, známá je jako „Škoda lásky“. A tuto jsme si s velkým potěšením také zazpívali. Celý tento koncert byl pro nás klienty velkým krásným a nezapomenutelným zážitkem. Jako odměnu za své výkony se naši tři hudebníci dočkali dlouhého a srdečného potlesku. Někteří z nás ještě osobně  projevili velké přání  opět někdy uvítat tyto 3 muzikanty u nás v Palatě. Dovolíme si tímto oslovit pana ředitele Pavla Trojana, MgA.  zda by mohl těmto nadaným muzikantům dovolit k nám přijít a zahrát.  Paní Flossmannová se studenty koncert připravila ve volném čase studentů na základě jejich dobrovolnosti, kdy odměnou pro ně byla radost těch, pro které koncert připravili.

Zároveň děkujeme panu Ing. Janu Koskovi, řediteli Domova mládeže, kde mimopražští studenti bydlí, za laskavý souhlas s přípravou a realizací tohoto nádherného koncertu.

Děkují klienti a vedení naší Palaty

Za všechny posluchače sepsala R. Kulísková