V prvním týdnu v září jsme měli možnost v Palatě přivítat vzácnou a milou návštěvu,  ředitele  „Dementia Training Centre“ z  Austrálie pana Davida Sykese. Pan Sykes se s velkým zájmem seznámil   s činností Domova Palata  a rozvojovými plány organizace.  Předmětem schůzky byla i budoucí spolupráce v oblasti vzdělávání zaměstnanců a neformálně pečujících, kteří pomáhají svým blízkým v jejich domovech.