Děkujeme Nadaci prof. Vejdovského, který nám poskytl finanční příspěvek na zakoupení nového Pichtova psacího stroje, který slouží nejen našim klientům k psaní textů a dopisů, ale také k vytváření obrázků.

Moc děkujeme.

Krátké video jako ukázka práce se strojem.