Naše klientka, paní Zora Vaňková, oslavila 19.7. 2020 svoje 100. narozeniny. Gratulantů bylo mnoho, přišli zástupci Městské části Praha 5, paní PhDr. Helena Volechová, JUDr. Petr Lachnit a paní Naděžda Čapková, za Domov Palata a zaměstnance popřál ředitel pan Ing. Jiří Procházka, gratulovali klienti Domova, ale i senátor, pan profesor Jiří Drahoš.
Za krásného nedělního odpoledne proběhla oslava v zahradě Domova, kterou zorganizoval syn paní Vaňkové. Po jeho úvodním projevu a přípitku oslavenkyni popřáli nejprve ti nejmenší gratulanti, pravnučky a pravnuci, poté vnoučata a nakonec děti. Jako překvapení zahrálo Mozart kvarteto její oblíbené skladby a závěr koncertu byl dalším velmi milým „dárkem“, a to když její vnučka zazpívala píseň Hallelujah s vlastním textem „ušitým na míru“ p

rávě pro tuto příležitost.
Hostů bylo mnoho, oslava se vydařila, a my všichni doufáme, že si paní Vaňková udrží svou duševní pohodu i nadále.
Ještě jednou blahopřejeme.