Ve čtvrtek 22.11.2018 jsme uspořádali oslavu 125. výročí založení  našeho Domova. Na zahájení svátečního podvečera pronesl pár slov ředitel Domova Palata a  zazněla hymna Palaty v podání členů sboru Svatovítské katedrály. Poté vystoupil pěvecký sbor Domova Palata  se svým pásmem národních písní.

Součástí večera bylo předání šeku od České spořitelny ve výši 35 000 Kč, který bude využit k nákupu sluchadel pro klienty Domova. O této akci, z které výtěžek vzešel,  jsme  informovali  prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku. Šek předali „hlavní aktéři“ této akce, pánové z korporátního bankovnictví ČS.

Děkujeme.

Velmi vzácným hostem byl

pro nás významný houslový virtuóz Pavel Šporcl, který vystoupil se svým sólovým programem “Pocta Paganinimu“. Pro všechny z nás to byl velký zážitek a celé toto vystoupení podtrhlo jedinečnost celého večera.