Vážení příznivci Domova Palata,

dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech mých spolupracovníků popřál krásné a klidné Vánoce a do dalšího roku hodně zdraví a spokojenosti.

Jiří  Procházka
ředitel Domova