Obraz s motivem „Kristus, uzdravující slepce“, který byl umístěn v hlavní lunetě v kapli Domova (nyní velkém kulturním sále) od doby svého založení,  byl  vytvořen pražským malířem Karlem  Krattnerem (1862 – 1926), ale během 2. světové války zničen nebo ukraden.

Obraz byl nyní znovu vytvořen dle dobové fotografie malířem a restaurátorem panem Tomášem  Skořepou a dne 9.6.2017 byl za účasti pana Tomáše Skořepy, ředitele Domova pana Ing. Jiřího Procházky  a klientů znovu slavnostně umístěn „na své místo“  a  požehnán   kaplanem Martinem Chleborádem z kostela Sv. Václava v Praze 5.