Již je dlouholetou tradicí pravidelné setkávání klientů s panem ředitelem vždy dopoledne první pracovní den v měsíci. Pan ředitel seznámí klienty s novinkami v Palatě, co se buduje, opravuje, jaké jsou změny, které se nás všech týkají, přivítá nové klienty a představí nové pracovníky. Klienti mají možnost položit dotazy ohledně všeho, co je zajímá, co je může trápit, z čeho mají radost a pan ředitel na jejich dotazy a připomínky odpoví hned či si připraví odpověď na příští setkání. Vše se pečlivě zapisuje a zápis je poté přečten těm, kteří se z časových nebo zdravotních důvodů nemohou setkání zúčastnit, aby i oni byli o všem informováni. Na závěr setkání jsou klienti seznámeni s kulturním programem a je popřáno oslavencům, kteří v daném měsíci slaví své narozeniny a každý z nich obdrží malý sladký dárek. Na závěr je popřána dobrá chuť k obědu a za měsíc se zase sejdeme znovu.