Byli jsme velmi příjemně překvapeni hojnou účastí našich sousedů na setkání, jehož hlavním cílem bylo seznámení s plánovanou výstavbou nového pavilonu pro klienty se syndromem demence. Součástí tohoto setkání bylo rámcové seznámení přítomných s historií a posláním Palaty, cílovou skupinou a poskytovanou službou ředitelem Domova, Ing. Procházkou. Poté byla promítnuta prezentace a vizualizace nového pavilonu  „Oázy“ s termínem otevření   v roce  2019 a Ing. Procházkou byly rovněž  odpovězeny všechny dotazy ohledně stavby.

Pro ty z přítomných, kteří u nás byli poprvé, jsme připravili prohlídku Palaty a pro všechny zúčastněné hosty a klienty Nadace Hotelu Hilton připravila výborné občerstvení.

Setkání bylo velmi příjemné a těšíme se, že k nám budou naši sousedé chodit častěji, třeba na kulturní a společenské akce, které jsou téměř všechny přístupné veřejnosti a o kterých informujeme na našich webových stránkách nebo ve vývěsce Domova přímo na hlavní ulici.

 

Jste vítáni.