Sluníčko, sbor našich klientů, se schází k pravidelným vystoupením před posluchači v naší kulturní místnosti čtyřikrát do roka. Každý takový koncert je vždy věnován nadcházejícímu ročnímu období. Sbor zpívá písničky které se k tomu váží, či připomínají některé obyčeje těchto částí roku. Dnes jsme si zazpívali mimo jiné o posvícení, nebo také, jak říkají na Moravě, hodech. Zkrátka barevný podzim už je tady.