Tento týden jsme navštívili zámek Ploskovice a město Úštěk. Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v 18. století. Později se zámek stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského. Na úpravě zámku   se velkou měrou podílel jeden z nejlepších českých malířů a dekoratérů 19. století Josef Navrátil. V době naší  návštěvy se také konal 14. ročník tradiční akce „Ploskovické jablko“, jedná se o prezentaci místních ovocnářů, jejichž výpěstky jsou vystaveny v zámeckých grottách, které jsme měli také možnost si prohlédnout. Nesmíme zapomínat také na nádhernou zahradu, kde se také kromě návštěvníků prochází krásní pávi, kteří se občas nechávají i pohladit.

V městě Úštěku jsme si prohlédli průčelí rodného domu Aloise Klára, profesora řečtiny a klasické literatury na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1807 založil společně s jinými mecenáši ústav pro slepce v Praze, později byl ústav i celá pražská čtvrť pojmenovány jeho jménem Klárov. Jeho vnuk, R. M. Klár byl zástupcem předsedy direktoria Palaty. Náš Domov je tedy s touto rodinou filantropů velmi úzce spojen.

Celý výlet včetně pohoštění a dopravy byl hrazen z nadačního příspěvku, který nám byl poskytnut Nadací ČEZ. Děkujeme.