Nová slibná spolupráce, noví koně, noví lidé. Navazujeme na dřívější hipoterapeutické výlety ke koním a to na novém místě. Navštívili jsme Hucul club Tisu v Praze 5 Na Zmrzlíku, který se již od roku 1972 zabývá chovem huculského koně, přímého potomka tarpana – divokého evropského koně.
Huculové dříve hojně pracovali v zemědělství, lesnictví i v armádě. Teď jsou však spíše součástí široké hipoterapeutické pomoci. A jsou velice milí svým vzrůstem i chováním. Hned jsme si je zamilovali. Také díky skvělému přístupu jejich chovatelů. Velice rádi se k huculům zase vrátíme.