21. července jsme měli možnost zúčastnit se celodenního výletu na barokní zámek Lnáře, který se nachází asi 100 km od Prahy. Stavbu tohoto zámku započal Aleš Vratislav v roce 1666 a dokončen byl kolem roku 1685 synem hraběte Humprechta Jana Černína v roce 1685. Na zámku Lnáře jsme měli, kromě jiného, možnost si prohlédnout unikátní soubor nástěnných maleb od Giacoma Tencally s výjevy z antické mytologie a v bohatě zdobené kapli fresky s výjevy z Bible od Johanna Franze Hoffmanna. V zámecké zahradě je umístěno 11 soch antických bohů od Ignáce Michaela Platzera. Celá štuková výzdoba tvoří spolu s freskami a sochami harmonický celek nebývalé krásy. Unikátem celého zámku je velký sál, jehož nástropní freska zobrazuje celé antické božstvo.
Výlet se nám všem velmi líbil a návštěvu zámku jsme si i s krátkým posezením v zámecké kavárně pěkně užili.