Delegace navštívila Domov Palata, který patří mezi 30 velkých sociálních zařízení zřizovaných Magistrátem hlavního města Praha (MHMP). Zde si ukrajinská delegace vyslechla od pana Radka Schindlera, metodika MHMP pro sociální služby, systém poskytování sociálních služeb na území hlavního města včetně jejich financování.

Následovala prohlídka Domova, které se ujal ředitel pan Jiří Procházka. Představil jednotlivé části objektu včetně ubytovacích prostor, společných místností i jídelny. Vysvětlil specifický způsob poskytování komplexní sociální péče v tomto zařízení. Kromě léčebných terapií mají pacienti každý den bohatý program, který zahrnuje například muzikoterapii, vaření, rukodělné práce či výlet parníkem po Vltavě.

Po prohlídce Domova následovala ještě krátká prezentace pana ředitele, v níž upřesnil zdroje financování jimi poskytované sociální péče i historii zařízení, která sahá do konce 19. století. Prostory Domova, propracovanost systému poskytování sociální péče i vícezdrojové financování pobytů ukrajinskou delegaci velmi zaujalo a doptávali se v tomto ohledu na řadu detailů, které na Ukrajině zatím neznají.