Díky Nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ jsme měli možnost nechat upravit autosedačku v našem služebním vozidle Caddy, které je využíváno zejména k dopravě klientů na vyšetření k lékaři. Autosedačku je nyní možné vysunout z auta a připevněním podvozku je možné ji využít jako transportní vozík k přepravě osob. Odpadá tedy nepohodlné a zároveň nebezpečné přesedání.
Dále jsme za tento nadační příspěvek zakoupili speciální naslouchadla a projektor, který je využíván k promítání filmů s audio stopou, při prezentacích a dalších příležitostech.
Nadaci ČEZ mnohokrát děkujeme, velmi si této pomoci vážíme.