Na pozemku, který náleží k Domovu pro zrakově postižené Palata, se po staletí dařilo vinné révě. V první čtvrtině 17. století patřila zdejší vinice i se statkem Janu Theodoru Sixtovi z Ottersdorfu, který na tomto slunném svahu vinnou révu pěstoval. Před 123 lety zde byl postaven Domov Palata a v okolí domu byl postupně vytvořen rozsáhlý park.
V loňském roce se podařilo zrekultivovat část pozemku na východní a severní straně areálu o rozloze 2600 m2. Pozemek byl vrácen domovu po ukončení činnosti zahradnictví. Z tohoto místa, které bylo po mnoho let skládkou, se odvezlo přes 400 tun sutin a odpadků a navezeno 100 m3 kompostu. Domov Palata zakoupil 350 sazenic vinné révy, které byly za pomoci dobrovolníků ze společnosti Vodafone, Raiffeisen Stavební spořitelny a České spořitelny vysázeny na svahu a naši klienti se již mohou na ochutnávku révy těšit.