Děkujeme oddílu Junáku- český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s. za dar 10 kusů ochranných štítů.

Velmi si vážíme si pomoci v této nelehké době.