Jak jsme již informovali, výstavba služebních bytů v průběhu května započala zemními pracemi ve východní části parku. Pozemek, kde práce probíhají, je oplocen a je tedy rovněž zajištěna bezpečnost klientů a ani hluk není příliš intenzivní, aby nadměrně naše klienty vyrušoval. Práce jsou plánovány na 18 měsíců, uvidíme, jak rychle budou postupovat. V příštím týdnu by měl být na staveništi umístěn jeřáb, tak jsme všichni zvědaví J. Nejen pánové v rámci svých možností tyto velké stroje okukují nebo si o nich povídají se zaměstnanci.

O probíhající stavbě bude průběžně pořizován časosběrný materiál, na který se budete moci podívat na našich web stránkách i Facebooku. Ale to až po dokončení stavby.