8. března 2021 rozzářily úsměv našich klientek karafiáty s eukalyptem, které našemu Domovu Palata věnovala společnost Česká podnikatelská pojišťovna. Domov Palata je domovem pro 125 klientů s těžkým zrakovým postižením v současné době s věkovým průměrem 87 let. Z tohoto celkového počtu máme nyní 91 žen.

Květiny různých barev převážně žluté, růžové a bílé si ženy v tento den užívaly v plné míře. Díky této květině si mnohé z nich zavzpomínaly na své mládí, kdy byl karafiát tradiční květinou při oslavách MDŽ. Atmosféra byla vskutku sváteční.