Domov Palata pořádá pro své klienty celoročně řadu kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Ve svém volném čase se ale naši klienti chtějí věnovat svým oblíbeným činnostem – poslouchat oblíbenou hudbu, pořad či audioknihu… Chtějí mít pojem o čase, chtějí si uvařit čaj či kávu do svého oblíbeného hrníčku nebo se bezpečně projít parkem, který Palatu obklopuje. Pro tyto záliby ale potřebují pomocníky – speciální kompenzační pomůcky, které jejich zrakový handicap alespoň částečně dokáží zmírnit. Patří mezi ně radiomagnetofony či různé indikátory (např. hladiny kapaliny, barev),  měřicí přístroje s hlasovým výstupem, rozlišovače a hmatové oznamovače pro rozpoznávání předmětů a povrchů, nebo např. zvukové hodiny, zásobníky na mince či léky, navlékače jehel, lupy a mnohé další. Svými vlastnostmi a možnostmi po­užití jim tyto pomůcky dokáží alespoň částečně kompenzovat nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením, jsou proto pro naše klienty nepostradatelné – v běžném životě i v procesu začlenění do denních aktivit Domova. Ne vždy se ale na jejich nákup dá uplatnit příspěvek hrazený ze zdravotního pojištění.

Obracíme se tedy s prosbou o podporu na své příznivce, přátele a podporovatele: prosím, pomozte nám aktivněji zapojit naše zrakově postižené klienty do každodenních volnočasových aktivit díky nákupu potřebných kompenzačních pomůcek.

Přispět na ně můžete jednoduše online kartou, či převodem na účet prostřednictvím sbírky na darujme.cz. Na konci roku vám dárcovský portál automaticky zašle potvrzení o daru pro daňový odečet.

DĚKUJEME VÁM ZA POMOC A ŠTĚDROST.

Na sbírku můžete přispět zde: https://www.darujme.cz/projekt/1204052