Ve čtvrtek 24.11.2016 jsme oslavili 123. výročí založení Domova Palata. Měli jsme možnost přivítat milé hosty, kromě zaměstnanců a klientů Domova i hosty z úřadů Prahy 5, partnerských organizací, z řad dárců a podporovatelů.
Úvodem programu bylo slovo pana ředitele Ing. Procházky, který přivítal hosty a krátce zmínil historii Palaty. Následovalo vystoupení pěveckého sboru Palaty „Sluníčko“ a vystoupení pana Karla Štědrého, který nám připomněl slavné hity Divadla Semafor. Na závěr k tanci a poslechu zahrála skupina Domino.
Celý večer byl veselý a slavnostní tak, jak se na 123. narozeniny sluší.