Ve čtvrtek 27. 10. 2016 bylo na Palatě opět divadelní představení. Z dopisů, které jsou v Muzeu Karolíny Světlé v Českém Dubu, vytvořila velmi pěknou dramatizaci života Karolíny Světlé paní Stanislava Hošková.
Tato herečka je již klientům Palaty dobře známá. Pravidelně na Palatu přijíždí, aby klienty seznámila s hrdinkami – významnými postavami našich dějin. Paní Hošková vždy emočně splyne s postavou, kterou představuje, a hraje v dobovém kostýmu.
Úvodní slovo k novému představení o Karolíně Světlé přednesla ing. Margit Turková. Klienti i další návštěvníci představení odměnili paní Stáňu Hoškovou dlouhým potleskem, někteří i osobním poděkováním paní Hoškové.