Naši klienti měli možnost dne 26.4. 2018 navštívit hmatovou výstavu s názvem „Viděno rukama“, která představuje sochařské dílo paní Marie Leontovyčové. Výstava byla představena ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. V úvodu nás přivítala dcera sochařky, která hovořila o životě a díle své maminky a provedla nás výstavou.

Klienti měli možnost si v rámci workshopu vytvořit si svůj vlastní odlitek slona technikou lití sádry do silikonové formy. Tento odlitek si mohli ponechat na památku.

Vlastní výstava je tvořena  zejména  odlitky soch zvířat z různých materiálů, jsou proto velmi vhodné pro hmatové výstavy a byly vytvořeny v době 50. a 60. let minulého století. Vzhledem k období 50. let, kdy nebyla možná „volná“ tvorba, autorka se věnovala právě sochám zvířat, kdy čerpala inspiraci u zvířat v zoologické zahradě v Praze.

Sochy byly původně vytvořeny z hlíny a poté vytvořeny formy ze dřeva, které byly základem pro výrobu odlitků. Součástí výstavy jsou i mince, plakety a další drobná díla.

Výstava se všem velmi líbila.