V naší krásné zahradě propuklo jaro tak jako všude kolem. Rychle a rozkvetle, ale také bohužel bez potřebné vláhy. Podívejte se na fotografie, kdy jaro v plném proudu zachytila naše klientka, paní RNDr. Nekvasilová, jejím velkým koníčkem je právě fotografování, kterému se věnuje i navzdory potížím se zrakem.