V dubnu proběhl již šestý ročník akce „Když Palata tančí“, kde již tradičně vystupují jak klienti Domova  tak i hosté. Mezi nimi byly děti z Mateřské školky Duha, členové klubu seniorů z Telče, účinkovali zpěváci z Pobytového a rekvalifikačního centra Dědina a tanečníci z Centra tance. K tanci a poslechu hrála dechovka Dvořanka. Tanečním odpolednem provázela paní Eva Průchová. Nálada byla výborná, jak můžete vidět i na fotografiích a všichni účinkující přislíbili účast v příštím roce a my se na další ročník, již sedmý, těšíme spolu s nimi.