Ve středu 12.1. navštívil náš Domov pan Jan Přeučil a setkal se s klienty ve velké kulturní  místnosti v rámci moderované besedy. Bylo to strhující vystoupení, kdy pan Přeučil svojí rétorikou doslova zachytil svoje diváky, naše klienty, a ti s ním na stejné vlně skvělého humoru naplnili náš sál výbornou náladou. Pan Přeučil ostatně vyzdvihuje humor a dobrou náladu nade vše a to všechno v rámci svého laskavého gentlemanství. Jeho podání vlastních příběhů i recitace básní a přednes povídky bylo skvělou přehlídkou řečnického i hereckého umění. Tak jako vy, mistře, rád smekáváte svůj klobouk, tak i my smekáme před vaším uměleckým projevem. S mnoha díky od našich klientů, rádi se s vámi opět setkáme.